KONKURSAS „PRISTATYK MOKYKLĄ“

BAIGĖSI MOKYKLOS MOKINIŲ KONKURSAS
„PRISTATYK MOKYKLĄ“.
 Konkursui patekti 4 skirtingos tematikos darbai:
  •  Filmukas – Lukas Rimašauskas, 6c klasė
  •    Eilėraštis – Kipras Gudaitis, 6c klasė
  •   Eilėraštis – Kamilė Vaidogaitė, 6d klasė
  •   Piešinys – Redas Malakauskas, 8d klasė
  •   Plakatas – Evelina Čaplikaitė, 8d klasė
Komisija, kurią sudarė IT mokytoja Daiva Šeštavickienė, profesinio rengimo spec. Silva Oškelienė, inžinierė kompiuterininkė Jolanta Makutienė, nutarė, kad visi darbai yra lygiaverčiai ir per mokyklos dieną jų autoriai bus apdovanoti mokyklos padėkos raštais, taip pat piniginį prizų fondą pasidalins po lygiai .
Dėkojame šiems kūrybingiems mokiniams


Filmukas apie mokyklą – Lukas Rimašauskas, 6c klasė

Pavasaris ir mokykla
Gelsva, graži mokykla
Stovi prie „Iki“ centre.
Su pavasariu, su saule
Į mokyklą aš keliauju.
Priekyje draugų būrys,
Girdis linksmas šurmulys.
Mokykla-žinių namai,
Mokomės tenai smagiai.
Klasėje keista tyla...
Gal kontrolinis? Ar ką?
Rašo berniukai ir mergaitės.
Žiūriu į lapą visas sukaitęs...
Baltos lankos-juodos avys!
Pas kitus gražiausiai ganos.
Tų avių nesuvaldau!
Nors rašau… rašau… rašau…
Tie kabliukai… tos kilpelės… Tuoj užpuls mane ir pelės!
Viskas. Taškas. Pabaiga. Nes jau trinka sveikata!


Kipras Gudaitis, 6 c kl.Mūsų mokykla
Praėjo šimtas rudenų ir rugsėjų pirmųjų
Tie patys suolai vis stebėjo kitus vaikus.
Mokykla užaugino tiek mokinių mažųjų,
Ir užaugę vaikai prisimins mokyklos takus.
 

Kai pirmą dieną buvo taip nedrąsu ir baikštu
Sąsiuviniai, išmarginti netvarkingu raštu
Primins atkaklumą ir didelį ryžtą mokinių
Rūpestingai besisėmusių svarbiausių žinių.
 

Praėjo šimtas vasarų ir atostogų pradžių
Išsprendusius tiek daug sunkių užduočių
Klasės išlydėdavo jau artimus vaikus,
Kurie prisimins gražiausius mokyklos laikus.


Kamilė Vaidogaitė 6d kl.
Evelina Čaplikaitė, 8d klasė

Redas Malakauskas, 8d klasė

Komentarai